עגלת קניות

Rs.2400.00 INR
חודשי

Reseller L

150 GB Disk Space
1500 GB Bandwidth
Unlimited Domains
Unlimited Accounts
Rs.1200.00 INR
חודשי

Reseller M

75 GB Disk Space
150 GB Bandwidth
Unlimited Domains
Unlimited Accounts
Rs.500.00 INR
חודשי

Reseller S

30 GB Disk Space
300 GB Bandwidth
Unlimited Domains
Unlimited Accounts